Quản lý dự án – Giáo trình

Quản lý dự án là một trong công việc hấp dẫn của các bạn Lập trình viên vì hai luật hấp dẫn quyền lực lương cao. Song để dành được vị trí đó đồi hỏi trải qua quá trình rèn luyện sương máu.

Tôi xin chia sẽ giáo trình Quản lý dự án được biên soạn bởi Viện Công Nghệ Thông Tin – Đại học Quốc Gia Hà Nội phiên bản trực tuyến giúp bạn nắm được cơ bản những gì cần làm khi bạn trở thành một người quản lý dự án.

Nội dung chính của tài liệu.

 1. Lời nói đầu
  1.1. Lời nói đầu
 2. Chương I. Mở đầu
  2.1. Chương I. Mở đầu
  2.2. Khoa học quản lý nói chung
  2.3. Sơ lược về sự phát triển các tư tưởng quản lý
  2.4. Dự án là gì
  2.5. Quản lý dự án là gì
  2.6. Người quản lý dự án
 3. Chương II. Lập kế hoạch dự án
  3.1. Chương II. Lập kế hoạch dự án
  3.2. Xác định vai trò trách nhiệm trong dự án
  3.3. Tài liệu mô tả dự án
  3.4. Bảng công việc
  3.5. Ước lượng thời gian
  3.6. Xác định rủi ro
  3.7. Lập tiến độ thực hiện
  3.8. Phân bố lực lượng, tài nguyên
  3.9. Tính chi phí cho dự án
 4. Chương III. Các phương tiện phục vụ quản lý dự án
  4.1. Sử dụng phần mềm để trợ giúp quản lý dự án
  4.2. Sơ đồ luồng công việc
  4.3. Hồ sơ dự án
  4.4. Kỹ năng họp và trình bày
  4.5. Xây dựng tổ dự án
 5. Chương IV. Quản lý, kiểm soát dự án
  5.1. Chương IV. Quản lý, kiểm soát dự án
  5.2. Các đặc điểm của dự án CNTT
  5.3. Kiểm soát dự án
  5.4. Khoán ngoài – Mua sắm
  5.5. Kết thúc dự án
  5.6. Bức tranh tổng thể về Quản lý dự án
  5.7. Một số văn bản pháp quy liên quan đến tổ chức và triển khai dự án

Bạn có thể đọc thoáng qua trước khi tải về.

GIAO_TRINH_QUN_LY_D_AN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *