Sản phẩm từ FPT.AI

Tôi xin chia sẽ tài liệu từ sự kiện của FPT.AI dành cho Doanh nghiệp. Sự kiện diễn ra vào 18/04/2019 ở Bình Thạnh.

Bạn có thể tải 2 slice bài nói chuyện ở đây.

Mr-Vũ-Insight-FPT

Thường thì các sản phẩm AI được thực hiện trên 5 bước chính: Get Data (Lấy thông tin dữ liệu từ nhiều cách), Clean Data (làm sạch dữ liệu), Train Model (huấn luyện), Test, Improve (cải tiến theo thời gian).

AI là xu hướng của công nghệ bên cạnh IoT và Blockchain. Nhưng ngay bản thân AI cũng có những xu hướng chính: Deep Learning, Ứng dụng liên quan đến Computer Vision, NLP và Speech các sản phẩm ấy được sử dụng nhiều trong các ngành vận chuyển, tổng đài hỗ trợ khách hàng, y tế trong hầu hết các loại hình doanh nghiệp.

MR.-Việt-Insight-FPT.AI-

Hiện FPT.AI đang thực hiện trên 5 mãng chính: Computer Vision, Speech synthesis, NLP, Speech recognition, Knowledge representation. Sản phẩm chính trong sự kiện diễn ra ngày 18/04/2019 ở Hồ Chí Minh đã trình diễn ứng dụng nhận dạng thẻ chứng minh nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *