Thiết lập in Phiếu thanh toán cho Cửa hàng với trạng thái in Silent từ Chrome và Firefox

Tóm tắt: Point of Sale (POS) được sử dụng quản lý cửa hàng, siêu thị vừa và nhỏ. Nó có ứng dụng quan trọng dành cho Thu ngân để thu tiền khách hàng khi mua hàng. Khi thu tiền cần có Phiếu thu tiền, do đó POS cần kết nối đến máy in Phiếu thu tiền.

POS cần phải thiết lập các driver cần thiết để có thể nhận được máy in trong điều kiện bình thường. Song cách thiết lập cũng khá phức tạp. Để nhanh chóng ta có thể in hóa đơn trực tiếp từ trình duyệt ở trạng thái silent để tiết kiệm các bước thực hiện in.

1. Bất tiện khi in trong Trình duyệt

Trong hệ thống POS của Odoo 11, nếu ta không sử dụng POSBox của Odoo cung cấp thì in nhấn vào nút Validate ở màn hình thu ngân.


Hình 1 – Nhấp nút Validate để kết thúc quá trình tín tiền và in Phiếu thu.

Giao diện một Phiếu thu hiện ra định dạng HTML. Trên đó có nút Print Reciept để in.


Hình 2 – Nút in Phiếu thu trên POS của Odoo 11.

Dưới đây là bước tiếp theo khi ta nhấn nút in ở trạng thái bình thường khi ta in Phiếu thu ở trình duyệt.


Hình 3 – Bước in không cần thiết nếu in từ Trình duyệt.

Điều này gây phiền phức thêm cho Nhân viên Thu ngân khi phải thực hiện 1 bước không cần thiết. Thiết lập in ở trạng thái silent giúp ta giải quyết được vấn đề bất tiện này.

2. In Slient từ Chrome

Đối với Chrome rất đơn giản. Ta chỉ cần thêm tham số –kiosk-printing vào sau câu lệnh mở Chrome là xong.


Hình 4 – Thêm mã lệnh vào trong shotcuts để mở Chrome từ Desktop.

Ở màn hình Desktop nhấp phải chuột để chọn Property từ hộp popup.

  • Bước 1: Nhấp phải chuột để mở hộp thoại Properties.
  • Bước 2: Nhấp vào tab Shortcut nếu chưa có. Thêm –kiosk-printing sau nội dụng đang có trong trường Target.
  • Bước 3: Nhấp Apply và Close hộp thoại hiện tại.

Vào màn hình Desktop để nhấp lại trình duyệt để mở ứng dụng POS trong Odoo. Bây giờ ta có thể tiết kiệm được một bước không cần thiết khi cần in Phiếu thanh toán.


Hình 5 – In Phiếu thu từ máy in nhiệt.

Kết quả của thiết lập in Phiếu thu từ Chrome.

3. In Silent từ Firefox

Nếu khách hàng không thích sử dụng Chrome thì ta cũng có thể thiết lập cách in silent từ Firefox nhưng trên Firefox thì phức tạp hơn. Ta cần thực hiện 6 bước thay vì chỉ 3 bước trên Chrome.

  • Thiết lập máy in Phiếu thu là máy tính mặc định.
  • Mở Firefox lên và gõ vào thanh địa chỉ của Trình duyệt about:config
  • Hộp thoại hiện lên. Nhấp vào “I’ll be careful. I promise”.
  • Nhấp phải chuột để chọn New Ø Boolean
  • Nhập vào print.always_print_silent.
  • Chọn true và nhấp OK.

Hình 6 – Kết quả sau khi thiết lập print silent trong Firefox

Khi thực hiện xong 6 bước trên ta sẽ thu được kết quả như hình trên Chrome. Hình 5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *